رموز برترین مدیران جهان
 برسی رموزبرترین مدیران جهان :
زندگی مدیریتی خود را چگونه می نویسید :

هرچه را که در ذهن قادر به تصور و پذیرش ان باشید قابل دست یابی است .

 فرض کنید قلمی به شما می دهند، قلمی مهر و موم با رنگی ثابت و قوی شما قادر به  دیدن مقدار جوهر داخل آن نیستید، امکان دارد جوهر این قلم در همان مراحل اولیه با نوشتن نخستین کلمات آزمایشی تمام شود و یا امکان دارد به قدری دوام اورد که قادر به خلق یک و یا چندین شاهکار شوید. شاهکاری  که تا ابدیت باقی بماند و تغییری شگرف در روند امور ایجاد نماید.
 
 
 
شما قبل از شروع به نوشتن از چند و چون ان اگاه نیستید. شما تنها ناگزیر از استفاده از آن هستید . در واقع هیچ یک از مقررات این بازی انجام هیچ کاری را به شما دیکته نمیکند، به عبارت دیگر به جای بر داشتن قلم و استفاده از آن مختار هستید که ان را روی قفسه یا داخل کشوئی بگذارید تا جوهر آن بلا استفاده خشک شود.
اما اگر تصمیم بگیرید که از ان استفاده کنید چه  چیزی با ان خواهید نوشت؟.بازی را چگونه به پایان خواهید رساند؟ایا قبل از انکه چیزی روی کاغذ بیاورید نقشه پشت نقشه است که خواهید کشید؟ .آیا نقشه هایتان به قدری وسیع  و گسترده  خواهد بود که هرگز فرصت نوشتن انها را پید نخواهید کرد؟.آیا این قلم را به دست گرفته شروع به نوشتن خواهید کرد، خواهید کوشید که خود را با فراز و نشیب سیل آسای کلمات ساز گار سازید و روانه جایی شوید که کلمات جاریتان می سازند.؟
آیا با احتیاط و به دقت خواهید نوشت طوری که گوئی یک لحظه بعد جوهر تمام خواهد شد یا اینکه تظاهر  خواهید کرد و یا باورتان خواهد شد که قلم تا ابد خواهد نوشت.؟ و طبق ان عمل خواهد کرد؟ از چه خواهید نوشت؟عشق، از نفرت ،بد بختی، زندگی ، مرگ، همه چیز و یا هیچ چیز؟آیا تنها برای خشنودی خودتان خواهید نوشت؟ یا دیگران یا خودتان از طریق نوشتن برای دیگران؟اصلا چیزی خواهید نوشت؟به محض اینکه قلم را به دست گرفتید هیچ مقرراتی شما را ملزم به نوشتن نمیکند.ایا طرحی نا پخته و نا تمام خواهید کشید.علائم بی معنا روی کاغذ رسم خواهید کرد .
 یا این که طرحی واقعا نو خواهید کشید. روی خطوط خواهید نوشت یا داخل خطوط یا اصلا خطی نخواهید دید. زندگی مدیریتی خود را چگونه خواهید نوشت.؟ مدیریتی با دادن وعده های بزرگ ولی بدون عمل، ویا مدیرتی باانجام کارهای کوچک ولی با عشقی بزرگ،از مدیریتی  تیمی خواهید نوشت و یا مدیریتی تک رو، مدیریتی همیار و همکار و یا مستبد و خود خواه، مدیریتی تک بعدی و یامدیریتی همه گیر و انتقاد پذیر، مدیریتی با رفتار های انسانی و یا مدیریتی با رفتار های متکبرانه. در این میان خیلی چیزها هست که باید در باره اش فکر کنیم . نه؟
حالا فکر کنید کسی زندگی به ما می دهد.زندگی خود را چگونه خواهیم نوشت ؟
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *